สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “ค้นหา นำกลับ พัฒนา ส่งต่อ” ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “ค้นหา นำกลับ พัฒนา ส่งต่อ” ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ บุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมรกต สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว