สพป.ยโสธร เขต 2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ รอบ 1 ปี ราย นายชัยวิชิต ศรีโชค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ รอบ 1 ปี ราย นายชัยวิชิต ศรีโชค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โดยมี นางรัชฎาภรณ์ สามารถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นกรรมการในการประเมินฯ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว