สพป.ยโสธร เขต 2 สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว นายอาวุธ ทองบุ นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ บุคลากร สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นคณะกรรมการฯ ในการนี้ ผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอบดังกล่าว เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และ ได้ออกตรวจเยี่ยมห้องสอบพร้อมประธานและคณะกรรมการฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการสอบ และให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว