สพป.ยโสธร เขต 2 ยกเลิก !! การเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

แบบสำรวจความคิดเห็นเรื่องการไม่เรียกเก็บสำเนา
https://bit.ly/YST2NoCopy