ป้ายวันชาติ 66
bannerrun
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
ยกเลิกเก็บสำเนา
ita-2567
previous arrow
next arrow

นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว
นายอาวุธ ทองบุ
นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา
previous arrow
next arrow

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

โรงเรียน
นักเรียน
ครู
บุคลากร สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนขนาดใหญ่
โรงเรียนขนาดกลาง
โรงเรียนขนาดเล็ก

กิจกรรม สพป.ยโสธร เขต 2

กิจกรรมโรงเรียน

แสดงข้อมูลทั้งหมด

แสดงข้อมูลทั้งหมด
แสดงข้อมูลทั้งหมด
แสดงข้อมูลทั้งหมด
แสดงข้อมูลทั้งหมด
แสดงข้อมูลทั้งหมด
แสดงข้อมูลทั้งหมด
แสดงข้อมูลทั้งหมด
แสดงข้อมูลทั้งหมด

รายการที่แสดงอยู่นี้จากระบบ EO-CMS โดยเป็นหนังสือรายการล่าสุด จะไม่แสดง “สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน” หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการและลงรับหนังสือทั้งหมดที่ สพป.ยโสธร เขต 2 แจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า EO-CMS เพื่อแสดงรายการทั้งหมด

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ DLTV เพื่อส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2023-12-04 14:52:58

เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 25 กลุ่มอำนวยการ 2023-12-04 10:01:24

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน 2023-12-04 09:52:30

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 กลุ่มนโยบายและแผน 2023-12-04 09:16:32

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2023-12-01 13:56:31

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

จดหมายข่าว สพป.ยโสธร เขต 2

จดหมายข่าวโรงเรียน

Active Learning
Active Learning
นโยบาย สพฐ.
นโยบาย สพป.ยโสธร เขต 2
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
KM การจัดการความรู้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
382 หมู่ 8 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
โทรศัพท์ 045-789477 โทรสาร 045-789477
Email: [email protected]
Website: http://www.yst2.go.th
Facebook: https://www.facebook.com/YST2Official
Youtube: https://youtube.com/@YST2Official