วิสัยทัศน์
องค์กรคุณภาพ
yaso2model
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
ita-2567
ยกเลิกเก็บสำเนา
previous arrow
next arrow

นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว
นายอาวุธ ทองบุ
นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา
previous arrow
next arrow
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

โรงเรียน
นักเรียน
ครู
บุคลากร สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนขนาดใหญ่
โรงเรียนขนาดกลาง
โรงเรียนขนาดเล็ก
แสดงข้อมูลทั้งหมด
แสดงข้อมูลทั้งหมด
แสดงข้อมูลทั้งหมด

รายการที่แสดงอยู่นี้จากระบบ EO-CMS โดยเป็นหนังสือรายการล่าสุด จะไม่แสดง “สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน” หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการและลงรับหนังสือทั้งหมดที่ สพป.ยโสธร เขต 2 แจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า EO-CMS เพื่อแสดงรายการทั้งหมด

การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กลุ่มอำนวยการ 2024-02-23 16:45:34

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานประกวดวาดภาพระบายสี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2024-02-23 15:59:08

โครงการค่ายฝึกอบรม "เยาวชนนักพูดต้านการทุจริตเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2024-02-23 15:56:13

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมทางกายและโครงการสุขภาพนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2024-02-23 15:53:56

การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2024-02-23 15:26:31

การอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2024-02-23 15:15:13

การอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2024-02-23 15:07:28

กิจกรรม สพป.ยโสธร เขต 2

กิจกรรมโรงเรียน

แสดงข้อมูลทั้งหมด

แสดงข้อมูลทั้งหมด
แสดงข้อมูลทั้งหมด
แสดงข้อมูลทั้งหมด
แสดงข้อมูลทั้งหมด
แสดงข้อมูลทั้งหมด

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

จดหมายข่าว สพป.ยโสธร เขต 2

จดหมายข่าวโรงเรียน

Active Learning
Active Learning
นโยบาย สพฐ.
นโยบาย สพป.ยโสธร เขต 2
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
KM การจัดการความรู้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
382 หมู่ 8 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
โทรศัพท์ 045-789477 โทรสาร 045-789477
Email: [email protected]
Website: http://www.yst2.go.th
Facebook: https://www.facebook.com/YST2Official
Youtube: https://youtube.com/@YST2Official