“องค์กรชั้นนำ นวัตกรรมแนวหน้า พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานพหุปัญญา และวิถีอีสาน สู่ความเป็นหนึ่ง”