ผลพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 สังกัด สำนักงานขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 เรื่อง ผลพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2

รายละเอียด