ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1

                        ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นั้น

                        บัดนี้ การรับสมัครรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือก สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้