ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ