สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566

ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรับมอบนโยบายพร้อมแนวทางการขับเคลื่อน นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และข้อราชการสำคัญของ สพฐ. โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

ประชาสัมพันธ์ สพฐ. : ภาพ
วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว