สพป.ยโสธร เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาครูผู้สอน เพื่อนำความรู้สู่ผู้เรียนเพื่อเตรียมผู้เรียนแข่งขันเอแม็ท (A-MATH) ซูโดกุ (SUDOKU) ครอสเวิร์ด (CROSSWORD) และต่อคำคมภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาครูผู้สอน เพื่อนำความรู้สู่ผู้เรียนเพื่อเตรียมผู้เรียนแข่งขันเอแม็ท (A-MATH) ซูโดกุ (SUDOKU) ครอสเวิร์ด (CROSSWORD) และต่อคำคมภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางรัชฎาภรณ์ สามารถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมรกต สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว