สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมต้อนรับผ้าพระกฐิน เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวสุจิราภรณ์ เงาศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมต้อนรับผ้าพระกฐิน เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานให้นางชวนพิศ เข็มทอง นำไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดป่าพุทธธรรม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว