สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ณ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร