สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน และ บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว