สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานราชการ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานราชการ สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน และ บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว