สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนขอรับทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนขอรับทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมี นายสัญญา กุลเกลี้ยง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

วจีพร เที่ยงธรรม : ภาพ
วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว