สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายสัญญา กุลเกลี้ยง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสุนทรราชเดช ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า)

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว