คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒