สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองหมี อำเภอกุดชุม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน เข้าร่วมในพิธี ณ โรงเรียนบ้านหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว