สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “การกำหนดแนวทางและรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “การกำหนดแนวทางและรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ” จัดโดย คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว