ประชุมคณะกรรมการวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนในกองทุนช่วยเหลือนักเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการ “ขับเคลื่อนกลไกและบูรณาการการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนในกองทุนช่วยเหลือนักเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการ “ขับเคลื่อนกลไกและบูรณาการการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” เพื่อยกระดับศักยภาพในการช่วยเหลือเยียวยานักเรียนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และนักเรียนที่ประสบความทุกข์ยากลำบาก โดยมี นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ปลัดอำเภอกุดชุม เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โรงพยาบาลกุดชุม และ บุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว