สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา