เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายสมัย พรสินธุเศรษฐ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ นายสัญญา กุลเกลี้ยง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณา กลั่นกรองเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดก่อนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธรพิจารณาให้ความเห็นชอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว