สพป.ยโสธร เขต 2 ปฐมนิเทศ การบรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการปฐมนิเทศ การบรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 พร้อมทั้ง ให้แนวคิด หลักการปฏิบัติตนที่เปลี่ยนจากสถานะครูผู้สอนเป็นผู้บริหารสถานศึกษา การครองตน ครองคน ครองงาน และขอให้ผู้บริหารใหม่ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และ บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว