สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อแจ้งข้อราชการ และสรุปผลการดำเนินงานของ สพป.ยโสธร เขต 2 รวมถึงการวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.ยโสธร เขต 2 ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 และ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว