สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล)

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล) เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 5

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว