สพป.ยโสธร เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ DLTV

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ DLTV เพื่อส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายผดุงสิทธิ์ ลาวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว