สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 จังหวัดยโสธร

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 จังหวัดยโสธร โดยมี นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายสัญญา กุลเกลี้ยง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ สพป.ยโสธร เขต 1 ประกอบด้วย นายชุมพล ฝูงใหญ่ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 นางนพรัตน์ จูมผา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว