สพป.ยโสธร เขต 2 พื้นที่ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม พร้อมให้คำแนะนำที่จำเป็นต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวภัทรพร เชียงสวนจิก นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม พร้อมให้คำแนะนำที่จำเป็นต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ณ โรงเรียนบ้านคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว