สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน “ครูพาแลน สพป.ยโสธร เขต 2”

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวภัทรพร เชียงสวนจิก นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน “ครูพาแลน สพป.ยโสธร เขต 2” เพื่อระดมทุนในกองทุนช่วยเหลือนักเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการ “ขับเคลื่อนกลไกและบูรณาการการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” เพื่อยกระดับศักยภาพในการช่วยเหลือเยียวยานักเรียนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และนักเรียนที่ประสบความทุกข์ยากลำบาก ณ พื้นที่อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร