สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประเมินผลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการยกระดับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้างความปลอดภัยด้วยศูนย์จิตวิทยาโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวบุษกร ศรีชนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวสุอังวศรี ทองทิพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ นางสาวภัทรพร เชียงสวนจิก นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประเมินผลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการยกระดับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้างความปลอดภัยด้วยศูนย์จิตวิทยาโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว