สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 34/2566

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และ บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 34/2566 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาและข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

ศิริลักษณ์ ไหลริน : ภาพ / วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว