สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนดงมะไฟ

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดู่ลาด ดงมะไฟ นาเวียง เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึก มีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ส่งผลให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถด้านกีฬาของเยาวชน โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ ณ สนามกีฬาโรงเรียนดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว