สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารการศึกษา และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 12/2566

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารการศึกษา และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 12/2566 เพื่อหารือข้อราชการที่สำคัญจากส่วนราชการและประสานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอกุดชุม โดยมี นายอดิศักดิ์ นามวงค์ นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว