สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคำเตย

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส้มผ่อ คำเตย ไทยเจริญ เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึก มีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ส่งผลให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถด้านกีฬาของเยาวชน โดยมี นางชิดชนก ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว