สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองหมี

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา นาโส่ ห้วยแก้ง หนองหมี เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึก มีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ส่งผลให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถด้านกีฬาของเยาวชน โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว