พป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นายสัญญา กุลเกลี้ยง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางสาวภัทรพร เชียงสวนจิก นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้างความปลอดภัยด้วยศูนย์จิตวิทยาโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว