ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

  1. พนักงานพิมพ์ดีด
  2. เจ้าหน้าที่ธุรการ

รายละเอียด