สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดรูปแบบการประกวดและการนำเสนอนวัตกรรมตามโครงการนิเทศครูปฐมวัย ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบสอนงาน (Coaching) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดรูปแบบการประกวดและการนำเสนอนวัตกรรมตามโครงการนิเทศครูปฐมวัย ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบสอนงาน (Coaching) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 โดยมี ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ข้าราชการครู เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว