สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นางชิดชนก ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาสาสมัครจิตอาสา 904 และนักเรียน เข้าร่วมในพิธีฯ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

https://www.facebook.com/YST2Official/posts/759888642980323