สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมโครงการนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษาสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมโครงการนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษาสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 2/2567 เพื่อสรุปผลการลงพื้นที่นิเทศ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

https://www.facebook.com/YST2Official/posts/761737486128772