สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมผู้บริหารการศึกษา นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา และครูพละศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา และครูพละศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อหารือข้อราชการ เรื่อง การประชุมสัญจรผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และ การแข่งขันกีฬานักเรียนยโสธรลีก ครั้้งที่ 1 โดยมี นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา และครูพละศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมรกต สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

https://www.facebook.com/YST2Official/posts/763415282627659