การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2

ยื่นคำร้อง ผ่านสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 5 – 26 กรกฎาคม 2567

สถานศึกษารวบรวมคำร้อง ส่งถึง สพป.ยโสธร เขต 2 ภายใน วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เฉพาะวันและเวลาทำการ)

ตำแหน่งว่างรับย้าย จำนวน 9 อัตรา

รายละเอียดการยื่นคำร้อง

ปริมาณงานสถานศึกษา จากระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระบบจับคู่ย้ายสับเปลี่ยนครูคืนถิ่น

ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System (TMS)

https://tms.otepc.go.th

(ระยะเวลา 5 – 26 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง)

5-26 กรกฎาคม นี้ เปิดให้ยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS #รอบที่2 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง

🎯เว็บไซต์รวบข้อมูลเกี่ยวกับระบบย้ายจับคู่ครูคืนถิ่น (TMS) :
👉https://otepc.go.th/th/inform-services/tms.html